Tag Archives: trang trip

011 ใครเป็นใคร – ทริปตรัง ณ เกาะไหง

ก็ตามธรรมเนียมนะครับว่า ตะตอนแก๊งของเราจะหลอกล่อคนที่รู้จักมาให้ร่วมทริป เพราะฉะนั้นคนที่มาก็อาจจะรู้จักกันบ้างไม่รู้จักกันบ้างแต่นั่น ไม่ใช่ประเด็น มาทำความรู้จักกับ ชาวทริปตรังครั้งนี้หน่อยนึงนะเริ่มจาก

Continue reading 011 ใครเป็นใคร – ทริปตรัง ณ เกาะไหง

Advertisements